Home  
 
 
 
 
 
 
641 Lexington Avenue, Suite 1424, New York, NY 10022
office 212.328.9555 • cell 347.251.5956 HunTranslations@aol.com
new york city
    linked infacebook

FAQ

Q. I am bilingual, and therefore I can translate this document. All you have to do is certify.

A. Bilingualism does not make the professional translator. Although many people speak two or more languages fluently, trained translators are writers and educated in the intricacies of linguistic nuance in both the source and target languages. Translators do not normally certify other people’s translations. In the United States one cannot translate his/her own vital record and have it certified. However, in accordance with applicable Hungarian law you may translate your own papers abroad and have them certified by a Hungarian consul, who is permitted to do this.

Q. I earned a degree in nursing in Hungary. How can I continue my studies and work in healthcare and have my diploma recognized in the U.S.?

A. You need to have your foreign credentials translated by a certified translator. The carefully translated documents will be sent to one of many evaluation services, where your degrees will be compared to the equivalents in the U.S. You may be asked to obtain a new set of certified transcripts from your degree-awarding institutions. For more information please refer to www.cgfns.org

Q. My father was born in Hungary, and left the country in 1956. I was told that I am eligible for Hungarian citizenship review, and need to have my birth certificate translated into Hungarian, because I was born in Argentina. How can I get a certified Hungarian translation of my Spanish document?

A. You have to obtain an original Argentine birth certificate with an Apostille affixed to it. Then it will be translated into English and Hungarian. Hungarian Translation Services will obtain the document from Argentina with an Apostille upon request, and prepares the certified translations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYIK

K. Kétnyelvű vagyok, ezért ezt a dokumentumot le tudom fordítani. Önnek csak hitelesítenie kell.

V. Önmagában a kétnyelvűségtől nem lesz valaki hivatásos fordító. Bár sokan beszélnek két vagy több nyelvet folyékonyan, a képzett fordítók írók, és megtanulták mind a forrásnyelv, mind a célnyelv finomságainak bonyolultságát. A fordítók általában nem hitelesítik mások fordításait. Az Egyesült Államokban sem megengedett, hogy valaki hivatalos célból a saját okiratait lefordítsa, és azt hitelesíttesse. Ugyanakkor a magyar törvények szerint saját maga lefordíthatja külföldön a dokumentumait, amelyeket az arra felhatalmazott magyar konzul hitelesíthet.

K. Ápolónői végzettségem van Magyarországról. Hogyan tanulhatnék és dolgozhatnék tovább az egészségügy területén, és az USA-ban hogyan érvényesíttethetem a diplomám?

V. A magyarországi leckekönyveket és diplomákat hivatalosan le kell fordítani. A hiteles fordítást úgynevezett diplomahonosító irodába kell elküldeni, ahol “beleillesztik” az USA-beli iskolarendszerbe. Újabban szokták kérni, hogy a végbizonyítványt kiadó oktatási intézmény küldjön új hiteles kivonatokat. További információ: www.cgfns.org

K. Az édesapám Magyarországon született, és 1956-ban hagyta el az országot. Azt mondták, hogy jogosult lehetek magyar állampolgársági igazolásra, és le kell fordíttatni a születési bizonyítványom, mert Argentínában születtem. Hová kell fordulnom a spanyol dokumentum hiteles magyarra való fordítása ügyében?

V. Argentínából olyan hiteles dokumentumot kell beszerezni, amelyet apostille-lel is elláttak. Majd a fordítást kell elkészíteni angol és magyar nyelven. A Hungarian Translation Services kérésre intézi az apostille-lal ellátott dokumentum beszerzését, és elkészíti a hiteles fordításokat.


     

641 Lexington Avenue, Suite 1424, New York, NY 10022 • p. 212.328.9555 • HunTranslations@aol.com
Copyright 2014 Agnes Niemetz
Created by www.DeMond-Agency.com