Home  
 
 
 
 
 
 
641 Lexington Avenue, Suite 1424, New York, NY 10022
office 212.328.9555 • cell 347.251.5956 HunTranslations@aol.com
5th avenue
    linked infacebook

Accuracy With No Compromise

The need for translating and interpreting the Hungarian language grew at a feverish pace as a consequence of the constant change in Hungary’s economic and political situation, the geographical growth of the European Union, in short, globalization. As the world gets smaller, the more the work of language service providers increases. As a result of a shrinking world, there has been an exponential need for this industry, which closes the communication gap between people, business ventures, and the world.

Hungarian Translation Services located in New York City pays attention to Hungarian concerns in the United States while streaming the English and Hungarian languages effortlessly between the two countries for life’s various situations. For example, mostly because of the new and modified laws concerning Hungarian citizenship, there is a never-before-seen interest in Hungarian culture, history, learning the language, and searching for one’s ancestry. Americans traveling to Hungary should get the proper interpreter whether being on a business trip or looking for their great-grandparents’ birthplace. And those who arrive from Hungary and are unprepared for the communication problems they may face in the United States, such as  evaluation of  Hungarian educational credentials or various travel-related issues. So many challenges language-wise…

Agnes Niemetz founded Hungarian Translation Services twenty years ago; since that time she continuously works as a translator and interpreter mainly in the United States. She works under contract for three U.S. government agencies (Department of State, Justice Department, and Department of Homeland Security), federal courts, international and local language service providers, as well as the Hungarian-American community, law firms, health care institutions, foreign representatives, recording studios, and agencies for evaluation of foreign credentials. She is an active member of several professional organizations: ATA (American Translators’ Association), NAJIT (National Association of Judiciary Interpreters and Translators), NYCT (New York Circle of Translators) and FPA (Foreign Press Association). She is intent on learning about today’s fast-changing developments in the English and Hungarian languages, and she attends professional training regularly.

Depending on the job, she works together with experts in a given field, with lecturers, editors, technical translators, legal advisors, book translators, authors, translators of other languages, and Hungarian language teachers.

Twenty years of business behind her, as well as the valued connections and the vast amount of knowledge of those many great friends, professionals, experts, and colleagues, who have contributed to the high-standard performance of this small company, have come now to fruition. Hungarian Language Services has moved in the middle of 2014 to a bigger and nicer office in Manhattan, New York City, close to its previous location. This is also praiseworthy because no other Hungarian office has opened in this region for a decade or so to serve the scattered Hungarian community.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értés és megértés mindenek felett

A magyar nyelv fordítása és tolmácsolása iránti igény rendkívül megnőtt a magyarországi gazdasági és politikai helyzet állandó változása, az Európai Unió területi növekedése, egyszóval a globalizáció következtében. Ahogy csökkennek a távolságok a világban, úgy gyarapodik a nyelvszolgátatók munkája. Ahogy zsugorodik a világ, úgy növekszik ez az iparág, amely összeköti a kommunikációs szakadékot az emberek, a vállalkozások és a világ között.
 
A New York-i székhelyű Hungarian Translation Services az Egyesült Államokban előforduló magyar érdekeltségekre figyel, a két ország között áramló angol és magyar nyelvre az élet számos helyzetében. Például arra, hogy főként az új állampolgársági törvény következtében soha nem látott az érdeklődés a magyar kultúra, történelem, nyelvtanulás és családfakutatás iránt. Hogy a Magyarországra utazó amerikaiaknak legyen megfelelő kísérőtolmácsuk, akár üzleti úton vannak, akár a dédszülők születési helyét keresik. Hogy azok, akik Magyarországról érkeznek és felkészületlenek a kommunikációs akadáyok miatt, tudják, hogy a magyar diplomák hogyan honosíthatók vagy egyéb, utazással kapcsolatos gondok merülnek fel. Mind megannyi nyelvi kihívás…

Niemetz Ágnes húsz éve alapította a Hungarian Translation Services céget, azóta megszakítás nélkül fordít és tolmácsol főként az Egyesült Államok területén. Három kormányzati hivatalnak (Külügyminisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Belbiztonsági Minisztérium), szövetségi bíróságoknak, nemzetközi és helyi nyelvszolgáltató cégeknek dolgozik szerződéses alapon, továbbá magyar-amerikai közösségeknek, ügyvédi irodáknak, egészségügyi intézményeknek, külképviseleteknek, hangstúdióknak és külföldidiploma-honosító irodáknak. Számos szakmai szervezet aktív tagja: ATA (Amerikai Fordítók Szövetsége), NAJIT (Bírósági Tolmácsok és Fordítók Országos Szövetsége), NYCT (New York-i Fordítók Köre) és FPA (Külföldi Sajtószövetség). Igyekszik tájékozódni a mai sebesen változó magyar és amerikai angol nyelv újdonságairól, továbbá rendszeresen szakmai képzéseken vesz részt.

Feladattól függően együtt dolgozik az adott területek szakértőivel, lektorokkal, szerkesztőkkel, szakfordítókkal, jogi tanácsadókkal, könyvfordítókkal, szerzőkkel, egyéb nyelvek fordítóival és magyar nyelvtanárokkal.

Húsz év hosszú idő; a sok értékes kapcsolat és tudás, amellyel sok nagyszerű barát, szakember, kolléga járult hozza a kis cég színvonalas munkájához, mára igazán megérett. A Hungarian Translation Services 2014-ben az előzőhöz közeli, azonban nagyobb és szebb irodába költözött New York Manhattan körzetében. Ez azért is dicséretre méltó, mert semmilyen magyar iroda tán évtizede sem nyílt errefelé a széteső magyar közösségek támogatása érdekében.

 

“We don’t have many Hungarian assignments, but when we have, Agnes is always there for us with professional approach and expertise.” (Viviane Haddad, Supervisory Language Specialist at U.S. Citizenship and Immigration Services, Language Services Section, New York City)

641 Lexington Avenue, Suite 1424, New York, NY 10022 • p. 212.328.9555 • HunTranslations@aol.com
Copyright 2014 Agnes Niemetz
Created by www.DeMond-Agency.com